Event Info

Online kurz
začiatočník


ONLINE KURZ FOTOGRAFOVANIA
Kurz je uzasny, po prvom prezreti som ja - ako absolutny amater pochopila velmi vela, dakujem. Iveta K. (Trnava)
PREHRAŤ UKÁŽKU Z KURZU


REFERENCIE:

V celom kurze je veľmi pekne prehľadne a zrozumiteľne vysvetlená teória k fotografovaniu (pochopenie jednotlivých veličín ovplyvňujúcich výslednú fotografiu (svetlo, clona, čas, ISO), ich vzájomné prepojenie a vplyv na celkový výsledok - princíp fotografovania) aj správnemu nastaveniu vlastnej fototechniky (Nikon, Canon, Sony) pre dosiahnutie lepších výsledkov. Teória je rozdelená do jednotlivých tématických blokov, doplnená názornými inštruktážnymi video vsuvkami pre lepšie pochopenie vysvetľovanej témy.

V celom kurze je teória podložená a vysvetlená aj na množstve krásnych fotiek, s ukážkami, čo sa dá následne ešte z fotky vyťažiť po jej následnom spracovaní v programe Adobe LR. V druhej časti kurzu je blok opäť rozdelený do viacerých tématických kapitol pre jednotlivé fotografické žánre (portrét, fotenie detí, športu, street, ...). Odporúčané nastavenia sú opäť podložené inšpiratívnymi ukážkami z Marekovej fototvorby. Ku každej kapitole je na konci aj fotoúloha – ako si môžem danú tému precvičiť, vyskúšať sám - rozhodne odporúčam vyskúšať, vlastná skúsenosť je neprenosná.
Anna A. (Poprad)


Chcete dostať Váš fotoaparát, fotografovanie pod kontrolu, aby ste sa mohli lepšie sústrediť na samotné fotenie a robiť fotografie podľa vašich predstáv?
Neviete ako to dosiahnuť a kde začať?
Nechcite strácať čas cestou pokus-omyl, ale rovno fotiť a dosahovať výsledky!

UKÁŽKA Z KURZU:
https://vimeo.com/407119093

Na tomto online kurze sa dozviete odpoveď: AKO NA TO
Porozumiete lepšie Vášmu fotoaparátu a nie len jemu. Naučíte sa nevyhnutné a najdôležitejšie základy, tiež ako správne komponovať zábery a ako dostať fotoaparát a hlavne fotografovanie pod kontrolu.  

Kurz je vhodný pre začiatočníkov / mierne pokročilých – majiteľov digitálnej zrkadlovky alebo bezzrkadlovky (model a značka nerozhoduje). V prípade, že ešte nevlastníte fotoaparát, neváhajte ma prosím kontaktovať ohľadom možnosti bezplatného poradenstva pri výbere fotoaparátu vhodného pre Vás. Ak už nie ste začiatočník, ale potrebujete poradiť (usmerniť), môžete využiť ponuku kurzu na mieru, alebo špeciálnych kurzov realizovaných individuálnou formou aj cez SKYPE. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.com, veľmi rád Vám pošlem ponuku na základe Vašich požiadaviek.

Nechajte si poradiť skúseným profesionálnym fotografom a inšpirujte sa.


PRE KOHO JE KURZ URČENÝ:
-
 začiatočník (aj úplný)
- značka a model fotoaparátu nerozhoduje
- výhoda je fotoaparát, kde sú nasledovné režimy A,S,M (Av,Tv,M) 

PODROBNOSTI KURZU:
- kurz je dostupný 24 hodín a 7 dní v týždni
- kurz je možné prehrávať na mobile, tablete, notebooku, počítači
- dĺžka kurzu je 153 minút
- prístup ku online kurzu je 12 mesiacov (od zakúpenia) 

NA KURZE SA DOZVIETE:
- čo je clona F
- čo je expozičný čas
- čo je ISO
- základné kompozičné pravidlá
- prečo nepoužívať plno automatický režim fotografovania AUTO
- režimy A/Av, S/Tv, M ich vysvetlenie
- automatické ostrenie a jeho použitie 
- čo je korekcie expozície
- ako funguje AUTO ISO
- vysvetlenie RAW vs JPG
- sériové snímanie - prečo je dôležité
- white balance - ako funguje
- meranie svetla
- nastavenie farieb
- pomocná mriežka
- vyberáme objektív

FOTOGRAFUJEME:
- portrét
- krajinu
- architektúru
- deti a rodinu
- šport
- makro
- produkty
- street
- panorámu
- slnečné lúče
- experiment


Školiteľ: Bc. Marek Suchý – profesionálny fotograf a lektor
cenné rady sú výsledkom dlhoročnej fotografickej praxe (24 rokov)
www.fotosuchy.sk


Cena kurzu:
prístup ku kurzu na 6 mesiace 19,90 eur
prístup ku kurzu na 12 mesiacov 29,90 eur

Trvanie kurzu: 153 minút 

Kurz je možné zakúpiť aj formou darčekového poukazu.


Objednávka kurzu na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
(obratom Vám pošlem na mail formulár, prosím uviesť druh kurzu)
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre ONLINE KURZ FOTOGRAFOVANIA ver. 4/2020 začiatočník

Obchodné meno: SUZN,s.r.o.
Sídlo: Partizánska cesta 30, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45 911 231
DIČ: 2023133805
Zastúpená: Bc. Marek Suchý - konateľ
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:19173/S
Tel. číslo: 0948 015 599

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinností súvisiace s nákupom online kurzu fotografovania ver. 4/2020 začiatočník (ďalej len „Služieb") na internetovej stránke www.kurzy-foto.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom na stránke kurzy-foto.sk) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“).
 2. Vyplnením objednávkového formulára Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí.
 3. Tieto VOP sú prístupné na internetovej stránke http://kurzy-foto.sk/index.php/kurzy/online-kurz-fotografovania a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

Článok II
Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim /Prevádzkovateľom/, Dodávateľom Služieb je spoločnosť SUZN,s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 30, 974 01 Banská Bystrica.
 2. Kupujúcim je každý, ktorý si objedná Služby zo stránky kurzy-foto.sk.
 3. Službou je online video, ktoré sa považujú za elektronický obsah.
 4. Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Objednávka je Kúpnou zmluvou, na základe ktorej je realizovaný predaj Služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP a reklamačný poriadok.
 5. Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Službu.
 6. Prístupové údaje znamenajú prístup ku online kurzu.

Článok III
Informácia pre Kupujúceho pred uzatvorením zmluvy

 

 1. Predmetom zmluvy je dodanie digitálneho obsahu, ktorý nebude dodaný na hmotnom nosiči, preto dáva Kupujúci výslovný a jednoznačný súhlas s tým, aby tento obsah bol dodaný pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od zmluvy platí, že Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je digitálny obsah (online kurz fotografovania), pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovnym súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

 

 

Článok IV
Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy

 1. Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s bodom 2. tohto článku.

a zároveň je Kupujúci povinný po oboznámení sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami Ochrany osobných údajov.
Ak Kupujúci súhlasí s cenou za Službu, Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami Ochrany osobných údajov, odošle vyplnený objednávkový formulár na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., týmto 
sa stáva objednávka záväznou.

 1. Kupujúcemu po odoslaní Objednávky v súlade s bodom 2. tohto článku bude zaslaný potvrdzujúci mail o prijatí objednávky, ktorý sa považuje za faktúru, na základe ktorého je potrebné uhradiť sumu Služby. Jeho súčasťou sú aj informácie k platbe.
 2. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia Objednávky.
 3. Po pripísaní platby za Službu na účet spoločnosti SUZN,s.r.o. budú na e-mail Kupujúceho odoslané prístupové údaje k online kurzu, a to najneskôr do 48 hodín od pripísania platby. Zadaním prihlasovacích údajov je Kupujúci oprávnený využívať uhradené služby po dobu 12 mesiacov od dňa odoslania týchto údajov Predávajúcim.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že prístup k online videu nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho alebo hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 5. Kupujúci tiež berie na vedomie, že v prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Predávajúcim (ako poskytovateľom Služby) vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy s Kupujúcim a obmedziť Kupujúcemu prístup k online videu. Predovšetkým je Predávajúci oprávnený obmedziť prístup v prípade, keď užívateľ neoprávnene akokoľvek zasahuje do autorských práv.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že online video je optimalizované pre najnovšie verzie desktopových i mobilných operačných systémov a Predávajúci nezodpovedá za prípadné technické problémy spôsobené staršími verziami softvérového i hardvérového vybavenia.
 7. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho e-mailom.

 

Článok V

Autorské práva

1. Kupujúci berie na vedomie, že online video je dielo v zmysle autorského zákona a ako také podliehajú ochrane tohto zákona.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy udeľuje prístup na dobu určitú tak, ako je bližšie vyšpecifikované v popise jednotlivých Služieb, a to pre osobné použitie Kupujúceho. Kupujúci v súvislosti s prístupom berie na vedomie, že s ním môže nakladať iba v súlade s autorským zákono, predovšetkým nie je oprávnený online video kopírovať, ukladať na nosiče, rozširovať, predávať, či inak poskytovať tretím osobám.

3. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že pri využívaní služieb (autorských diel) je povinný rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy, predovšetkým autorský zákon a je povinný sa zdržať akýchkoľvek zásahov do autorských práv a práv duševného vlastníctva.

4. Kupujúci berie na vedomie, že za porušenie autorských práv, či iných práv chránených zákonom môže byť stíhaný podľa platných právnych predpisov.

 

Článok VI
Reklamácia

 

1. Vzhľadom k povahe predmetu zmluvy je Kupujúci povinný vziať na vedomie, že webový online systém je optimalizovaný pre najnovšie verzie prehliadačov a vyžaduje štandardné hardvérové vybavenie. Reklamáciu teda nie je možné uplatniť v prípade, že nefunkčnosť je spôsobená nedostatočnou technickou vybavenosťou užívateľa.

 

2. Zakúpené služby je možné reklamovať len v súvislosti s ich webovou nedostupnosťou, nemožnosťou prehrávania zakúpených online cvičebných videí, pokiaľ technický problém, ktorý nesúvisí s údržbou softvéru a hardvéru, vznikol na strane Predávajúceho. V prípade reklamácie zašle Kupujúci e-mailovú správu s popisom obsahu reklamácie Predávajúcemu. Reklamácie sa vybavujú ihneď, najneskôr však do 30 dní obdrží Kupujúci stanovisko k Reklamácii formou e-mailu.

 

 

Článok VII
Využívanie služieb  

 

1. Prevádzkovateľ týmto udeľuje Kupujúcemu nevýhradnú licenciu k využívaniu online videa spôsobom definovaným týmito Obchodnými podmienkami.

2. Predávajúci má právo obmedziť prístup alebo prerušiť ho na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu údržby alebo opravy webu alebo iného dôvodu na strane Predávajúceho alebo tretej osoby.

3. Kupujúci je povinný dodržiavať pri využívaní služieb platné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. Všetky škody, ktoré by takto Predávajúcemu alebo tretím osobám vznikli, je Kupujúci povinný nahradiť v plnom rozsahu.

4. V prípade porušenie týchto Obchodných podmienok, Kúpnej zmluvy alebo platných právnych predpisov má Predávajúci právo zrušiť prístup Kupujúceho k online videu.

5. Za služby je možné uhradiť bankovým prevodom, ceny služieb sú uvedené v eurách.

 

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 

Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva a z nej vyplývajúce právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. Prípadné spory sa budú prioritne riešiť vzájomnou dohodou strán.

 

 

Článok IX

Platnosť obchodných podmienok

 

1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 8.4.2020

Bc. Marek Suchý

Profesionálny fotograf a lektor 
Banská Bystrica 
Slovensko

www.fotosuchy.sk

www.fotenienasbavi.sk

Email: fotosuchy@gmail.com

Phone: +421 948 015 599

Kurzy fotografovania

 

Individuálny kurz
začiatočník
pokročilý

Online kurzy
Kurz - Naučte sa lepšie ovládať svoj fotoaparát
Kurz - Adobe Lightroom
Kurz - Fotografovanie produktov
Kurz - Svadobný fotograf
Kurz - Realitný maklér
Kurz - Fotografovanie detí
Kurz - Portrét
 

 

Sociálne siete

KURZY FOTO

Banská Bystrica
Martin
Poprad
Žilina
Trnava
Trenčín
Nitra
Prievidza
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Bratislava
Nové Zámky
Prešov
Košice
Kežmarok
Spišská Nová Ves
Ružomberok
Martin