Podmienky fotografickej súťaže "FOTENIE NÁS BAVÍ"


VYHODNOTENIE:
https://www.fotenienasbavi.sk/fotenie-nas-bavi-2020/


Podmienky fotografickej súťaže Fotenie nás baví 2020

SUZN s.r.o., Partizánska cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45911231 (ďalejlen organizátor), vyhlasuje fotografickú súťaž: "Fotenie nás baví 2020" (ďalej len "súťaž").

Priebeh súťaže sa riadi týmito podmienkami (ďalej len "podmienky"):

- súťažiacim je každá fyzická osoba

- osobu, ktorá nie je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, do súťaže prihlási jej zákonný zástupca

- súťažiaci musí vyžiadať u organizátora súťaže jedinečné identifikačné číslo (ďalej len ID), žiadosť o ID je potrebné zaslať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., bez ID nie je možné sa zúčastniť súťaže

- účastník súťaže s prideleným ID môže počas trvania súťaže poslať maximálne tri fotografie ku každej téme na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., do predmetu správy je potrebné uviesť text „Fotenie nás baví 2020“ a do prílohy súťažnú fotografiu v elektronickej forme s názvom v požadovanom tvare uvedenom nižšie.

Príklad označenia fotografie zaslanej do súťažného kola: 
IDtema1foto1.jpg
(ID autora– pridelené, tema1 - súťažné téma, napr. časopriestor, foto1 - poradové číslo záberu ku danej téme)
V prípade, že fotografia nebude takto označená, nebude zaradená do súťaže!

- súťažné témy:

1. téma -  Časopriestor (čas a pohyb)
2. téma -  Kolobeh (deň a noc)
3. téma -  Šerosvit (svetlo a tieň)
4. téma -  Emócia

FOTENIE NÁS BAVÍ 2018
http://kurzy-foto.sk/index.php/blog/138-fotenie-nas-bavi-2018

- každý účastník súťaže môže poslať ku každej téme maximálne tri fotografie, ktorých je autorom

- fotografia musí byť v obrazovom formáte JPG

- minimálne rozlíšenie fotografie je 1920 pixelov (bodov) pre dlhšiu stranu - fotografie, ktoré nesplnia požadovaný minimálne rozlíšenie nebudú zaradené do súťaže

- fotografia musí obsahovať originálny EXIF (expozičné údaje) a zároveň musí byť vytvorená po termíne 1.1.2020. V prípade,že fotografia bude vyhotovená pred týmto termínom alebo nebude obsahovať EXIF, nebude zaradená do súťaže 

- po ukončení súťaže budú vybrané štyri najlepšie fotografie (štvorčlennou porotou)

- posledný termín na zaslanie fotografie do súťaže je 30.11.2020, termín na zaslanie fotografii je predĺžený na 28.2.2021

- vyhodnotenie súťaže prebehne 15.3.2021, porota vyberie 4 víťazné fotografie

- ceny pre autorov víťazných fotografii:

1. Chata Magurka – voucher pre dve osoby na 2 noci s raňajkami (v mimosezónnych dňoch)
https://magurka-liptov.sk/

2. Saaldigital – kupón v hodnote 2500 CZK na tlač
https://www.saal-digital.cz/

3. Mejdanroku – lístky na koncert
https://www.mejdanroku.sk/

4. Kurzy fotografovania – online kurz Adobe Lightroom CLASSIC
http://kurzy-foto.sk/

- zmena cien vyhradená - usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu cien v súťaži

- súťažiaci prehlasuje, že každá z fotografií prihlásených do súťaže je jeho vlastným dielom, teda že ju vytvoril svojou vlastnou tvorivou činnosťou (ďalej len "dielo") a bola vyhotovená po 1.1.2020

- súťažiaci ďalej prehlasuje, že je oprávnený s dielom voľne nakladať, najmä je oprávnený dielo použiť a udeľovať iným osobám licencie v zmysle ust. §§ 40 – 49 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon")

- súťažiaci svojím súhlasom udeľuje organizátorovi licenciu podľa ust. § 40 a nasl. autorského zákona

- organizátor je oprávnený dielo alebo jeho časť použiť vo svojich propagačných a prezentačných materiáloch, ako aj v akýchkoľvek iných materiáloch vydávaných organizátorom za akýmkoľvek účelom; v tlačenej alebo elektronickej forme

- súťažiaci udeľuje organizátorovi nevýhradnú licenciu v zmysle ust. § 43 ods. 3 autorského zákona a zostáva zachovaná aj vtedy, ak súťažiaci neskôr udelí tretej osobe výhradnú licenciu k dielu

- cena udelená súťažiacemu organizátorom ako výhra nie je odplatou za udelenie licencie

inšpirácia:

Bc. Marek Suchý

Profesionálny svadobný fotograf a lektor 
Banská Bystrica 
Slovakia

člen / member WPJA ASSF

www.fotosuchy.sk

www.wpja.com

www.assf.sk

Email: fotosuchy@gmail.com

Phone: +421 948 015 599

Kurzy fotografovania

 

Individuálny kurz
začiatočník
pokročilý

Kurz - Naučte sa lepšie ovládať svoj NIKON
Kurz - Naučte sa lepšie ovládať svoj fotoaparát
Kurz - Adobe Lightroom
Kurz - Fotografovanie produktov
Kurz - Svadobný fotograf
Kurz - Realitný maklér
Kurz - Fotografovanie detí
Kurz - Portrét
 

 

Sociálne siete

KURZY FOTO

Banská Bystrica
Martin
Poprad
Žilina
Trnava
Trenčín
Nitra
Prievidza
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Bratislava
Nové Zámky
Prešov
Košice
Kežmarok
Spišská Nová Ves
Ružomberok
Martin